Jeg kan tilbyde

Jeg kan tilbyde kvalificeret vejledning og undervisning om små børns normale seksuelle udvikling og trivsel til forældre, pædagoger, lærer og andre interesserede.

 

Tina Gaarden Geertsen, Master i Sexologi

Små børns seksualitet i et sundhedsfremmeperspektiv

Små børns seksualitet og naturlige sanselige kropslige nysgerrighed er en væsentlig del af barnets samlede udvikling og tivsel, som danner fundament for udvikling af en sund seksualitet i ungdoms- og voksenlivet. Barnets seksualitet bør understøttes i en sund og naturlig retning. Dette fordrer viden hos både forældre, bedsteforældre og pædagoger om, hvordan  børns seksualitet adskiller sig grundlæggende fra voksnes seksualitet.

På denne side kan du downloade flere artikler, som handler om små børns seksualitet og naturlige sanselige kropslige nysgerrighed i et sundhedsfremmeperspektiv.

Tekst

  • Adresse


Tekst

Artikler om "Små børns seksualitet"


Artikel i Sundhedsplejersken nr. 1 2016 :

Artikel i fagbladet 0-14, Dansk Pædagogisk Forum, december 2015:

"Et seksuelt spøgelse". Artikel i Sundhedsplejersken nr. 1 2016 af Tina Gaarden Geertsen

"Et seksuelt spøgelse” og stigende kropsforskrækkelse gør doktorleg til et sjældent syn i mange daginstitutioner

Små børns seksualitet er ikke en umoden udgave af voksen seksualitet

Børns seksualitet er ikke en umoden udgave af den voksnes seksualitet

Seksuel sundhed for børn og unge i et sundhedsfremmeperspektiv

En sund og naturlig sanselig kropslig nysgerrighed hos små børn i alderen 2-6 år danner fundament for udvikling af en sund seksualitet i ungdoms- og voksenlivet!


Små børns seksualitet i et sundhedsfremmeperspektiv

Seksualitet er en del af hele livet og ikke noget der først indtræffer i puberteten. Erkendelsen af, at seksualiteten helt fra fødslen er en del af menneskets personlighedsdannelse og væren betyder, at børns seksualitet skal understøttes i en sund og naturlig retning. Dette fordrer en sundhedsfaglig bevidsthed om, at både positive og negative aspekter af børns seksuelle udvikling og trivsel skal understøttes og tages alvorligt.

 

Foredrag, undervisning, faglig vejledning m.v.


Jeg tilbyder mere viden

Denne side retter sig til pædagoger, sundhedsplejersker og andre fagpersoner med interesse for seksuel sundhed og trivsel for børn og unge.

Jeg tilbyder

Faglige oplæg 
Temaaftener
Generel vejledning

 

Viden om små børns seksuelle sundhed og trivsel


"Det seksuelle spøgelse"

Overgrebsfokusering og pædofilifrygt fylder meget i den offentlige debat, og erfaring viser, at vi mest taler om børns seksualitet i forbindelse med seksuelle overgreb. Dette skaber et "seksuelt spøgelse", en frygtkultur og stigende kropsforskrækkelse i mange danske institutioner.

Jeg oplever derfor, at der er behov for langt mere sundhedsfremmende foksus på det tabuiserede emne, ikke mindst i daginstitutioner, hvor børn ofte leger "doktorleg" og som en naturlig del af deres udvikling, er nysgerrige på krop og køn. Børns seksualitet danner fundament for udvikling af en sund seksualitet, der følger med i ungdoms- og voksenlivet, derfor bør denne del af barnets udvikling understøttes i en sund og naturlig retning. 

Men desværre er en del forældre usikre og går let i panik, når barnet begynder at interessere sig for krop og køn, måske fordi mange forældrene mangler basal viden om, hvad der kendetegner små børns helt almindelige seksualitet og alderssvarende kropslige nysgerrighed, og hvordan børns seksualitet adskiller sig grundlæggende fra voksen seksualitet. Uden viden om, hvad der kendetegner børns seksualitet, er der risiko for, at voksne forudsætter, at barnets seksualitet er en umoden udgave af den voksnes seksualitet. Det er den ikke!

Indsatsområder


Dialog om seksuel sundhed ved Tina Gaarden Geertsen

Fjern "det seksuelle spøgelse"

Kontakt Tina Gaarden Geertsen | seksuel sundhed

Ved behov

Guide til sundhedsfaglig politik om seksuel sundhed

Anbefalinger om seksuel sundhed

Vidensdeling mellem forældre og fagpersonale

Jeg ønsker at udbrede viden om seksuel sundhed og trivsel for børn og unge, og tilbyder i den forbindelse at vejlede forældre, personale og ledere i daginstitutioner.

 

Forældresparring

Hvis du har brug for råd og vejledning i forhold håndtering af en situation, hvor et barn har en grænseoverskridende seksuel adfærd overfor andre børn, og hvor man kan komme i tvivl om, hvad der er normal og ikke normal seksuel adfærd hos små børn, kan jeg kontaktes.

Sundhedsfaglig politik om børn og unges seksuelle sundhed og trivsel

Med afsæt i min masterafhandling og Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for seksuel sundhed, har jeg medvirket i udarbejdelsen af en sundhedsfaglig politik i min ansættelseskommune i forhold til at understøtte små børn og unges seksuelle sundhed og trivsel. Herunder udarbejdelse af strategi- og handleplaner i forhold til at give opkvalificeret viden til både personale og forældre i daginstitutionerne omkring små børns naturlige seksuelle udvikling og trivsel, samt kvalificeret seksualundervisning til elever i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelser. Jeg har ligeledes i samarbejde med Sex og Samfund givet faglige oplæg om små børns seksualitet i et sundhedsfremmeperspektiv, og jeg underviser sundhedsplejestuderende omkring seksuel sundhed og trivsel hos børn og unge.