Masterafhandling: Små børns seksualitet i et sundhedsfremmeperspektiv - en kvalitativ undersøgelse


v. Tina Gaarden Geertsen, sundhedsplejeske og Master i sexologi AAU

Små børns naturlige seksualitet er en væsentlig del af barnets samlede udvikling og trivsel, som danner fundament for udvikling af en sund seksualitet og den plads seksualiteten gives i ungdoms- og voksenlivet. 

Målet med Masterafhandlingen er at undersøge og diskutere et stærkt tabuiseret og forskningsmæssigt underbelyst emne omkring små børns seksualitet i et sundhedsfremmende trivselsperspektiv.

En sund infantil seksualitet er væsentlig for barnets samlede udvikling og trivsel. Således er en naturlig eksperimenterende, sanselig adfærd og leg i alderen 2-6 år medvirkende til at barnet udvikler kendskab til sig selv og andre børn ift. krop og kønsforskelle, hvor barnet skal lære at skelne mellem lyst og ulyst samt grænsesætning og alm. accepteret social adfærd med stor betydning for barnets socialiseringsevne og en sund seksualitet, som følger med i ungdoms- og voksenlivet.

Små børns seksualitet er et tabuiseret og sårbart emne, som ofte er behæftet med bekymring bl.a. som følge af medieopblæste overgrebssager, der resulterer i skærpede regler og retningslinjer i mange institutioner, med det formål at forebygge overgreb og uberettigede anklager mod pædagoger. Udviklingen kan medføre begrænsning af en sund infantil seksuel udvikling og trivsel, hvor børnene ikke lærer at mærke egne og andres grænser. En konsekvens kan yderligere være, at børnene får en problematisk tilgang til egen og andres krop, hvilket kan hæmme barnets personlige integritet samt evnen til at indgå tætte relationer senere i livet.

Med afsæt i dansk empirisk forskning ift. regler og retningslinjer i danske institutioner og med tidssvarende udviklingspsykologisk forskningsbaseret teori om sund infantil seksualitet samt udgangspunkt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om seksuel sundhed 2012, foretages en kvalitativ interviewundersøgelse med 3 pædagoger i forskellige kommunale institutioner, med det mål at belyse, analysere og diskutere pædagogers faglige viden, holdninger og erfaringer fra hverdagen med institutionsbørn, specifikt ift. professionel understøttelse af små børns seksuelle udvikling og trivsel, samt belysning af, hvilke faglige udfordringer, pædagogerne oplever at de står overfor i den sammenhæng i den daglige pædagogiske praksis.

Afslutningsvis sammenfattes masterafhandlingens anbefalinger og konklusioner i et sundhedsfremmende perspektiv ift. professionel understøttelse af en sund infantil seksualitet og sikring af et krops- og seksualitetsvenligt institutionsmiljø omkring små børn i alderen 2-6 år.

Masterafhandlingen er udarbejdet som en afsluttende del af min masteruddannelse i sexologi på Aalborg Universitet maj 2015.