Sundhedsplejerske og Master i Sexologi AAU


JEG TILBYDER VEJLEDNING TIL:

PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGINSTITUTIONER

FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTIONER

FAGLIG OPLÆG FOR SUNDHEDS-

PLEJERSKER

UNDERVISNING PÅ PÆDAGOG-

UDDANNELSEN

UNDERVISNING PÅ SUNDHEDS-

PLEJERSKE-
UDDANNELSEN

HJÆLP TIL UDARBEJDELSE AF SUNDHEDSPOLITIK, STRATEGI- OG HANDLEPLANER FOR SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL

Kontakt mig for nærmere aftale:

Om Tina

Tina Gaarden Geertsen, Master i Sexologi

 

Jeg er uddannet sygeplejerske siden 1991 og sundhedsplejerske siden 2002, Master i sexologi fra Aalborg Universitet 2015. Har i mange år sammen med mine kollegaer i Team sund og sikker sex, sundhedsplejen i Hjørring Kommune undervist unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne i sund og sikker sex.

Som en del af mit sundhedsplejerskearbejde vejleder jeg forældre og pædagogisk personale i daginstitutioner omkring børns almindelige seksuelle udvikling og trivsel.

Jeg underviser sundhedsplejerskestuderende og studerende på pædagoguddannelsen ift. små børns seksuelle sundhed og trivsel. 

Som den første sundhedsplejerske i Danmark, har jeg via min ansættelseskommune fået finansieret en 2-årig masteruddannelse i sexologi på AAU, og har i 2015 skrevet masterafhandling om små børns seksualitet i et sundhedsfremmeperspektiv på baggrund af en kvalitativ interviewundersøgelse med pædagoger i 3 forskellige Nordjyske daginstitutioner.

 

Sundhedsfremmetænkning fremfor overgrebsfokusering

Min interesse for det valgte emne udspringer af, at jeg oplever en ensidig overgrebsfokusering og alt for lidt sundhedsfremmetænkning, når det gælder små børns seksualitet.